Kredi Almanın Yolu

ödenmeyen senetler

Günümüzde bireyler ya da şirketler arasındaki ticaretten kaynaklanan düzenli ödemeleri sağlamak için karşılıklı senet işlemleri gerçekleştirilebilir. Bu senetlerin karşılığındaki borçlardan sadece borçlunun kendisi değil, aynı zamanda kefil olan kişi de sorumludur. Senet anlaşmaları geçmişten bugüne en çok kullanılan borçlanma araçlarındandır. Senetlerde Zaman Aşımı Süresi İki taraf arasında senet düzenlenir. Borçlu senedi ödememişse, karşı...