Kredi Almanın Yolu

haciz kaldırma

Bir alacaklı borçludan alacağını alamadığı takdirde bir avukat vasıtası ya da avukatsız da olarak icra takibine başvurabilir. Bu takip esnasında alacaklıdan tüm harçlar da alınır. Takiple birlikte avukat varsa avukatın ücreti de buna eklenir. Borçlu kimse ilgili borcun dışında faizler, masraflar, vekâlet ücretleri, harçlar; hepsinden mesuldür. Borcunu ödemek için ve...