Kredi Almanın Yolu

ciro hesaplama

Ticari yaşamda kullanılan bir sözcük, sigorta poliçeleri gibi önemli evrakların el değiştirmesinde karşılaştığımız bir kelimedir. İtalyanca grio sözcüğünden dilimize geçmiştir. Ayrıca bir firmanın belirli bir zaman içinde kazandığı net olmayan gelire de ciro denir. Ciro kelimesinin iki değişik anlamı vardır. Birinde devretme diğerinde ise kar etme anlamına gelir. Ciro kelimesi...