Kredi Almanın Yolu

Realizm (Gerçekçilik) Nedir? Ortaya Çıkışı, Sebebi ve Özellikleri Nelerdir?

25.12.2019
688
Realizm (Gerçekçilik) Nedir? Ortaya Çıkışı, Sebebi ve Özellikleri Nelerdir?

Realizm 19’ncu yüzyılın 2 nci yarısında Fransa’da ortaya çıkan bir sanat akımı olarak gösterilebilir. Romantizm için aşırı duygusallık tepkisi için çıktığından bahsetmek mümkün. 

Realizm akımı tam anlamıyla romantizm akımına tepki olarak ortaya çıkarak diğer akımlarda olduğu gibi felsefi düşüncelere dayanmaktadır. Bu akımın doğuşunda ise pozitivizm yani olguya dayalı düşünce akımı büyük ölçüde faydalı olmuştur. Tamamen gerçeğe odaklanmış olan bu akımda pozitivizmden kaynaklı olan neden sonuç ilişkileri yer alıyor. Bu akımın sanat ve edebiyatta etkili rol oynaması yaklaşık olarak 19. yüzyılın sonlarına kadar ulaşmıştır. Bu dönemde bilim, fen ve edebiyat alanlarının gelişim göstermesi bu akımında bu alanlarda büyümesinde etkili oldu. Aklın öncülüğü, hayal ve sağduyu etkilerini geçerek akım sanatı etkisi altına aldı. Bu durumun sonucunda ise realizmin ortaya çıkış süreci tamamlanmış olup sanat ve edebiyatta aktif olarak rol almaya başladı. Bu akım sanat ve edebiyatı aklın öncülüğünde ele alarak birçok olay ve olguya realist yaklaşımlar sergilemiştir. Eserlerde realizmi genel olarak neden – sonuç ilişkileri içerisinde görebilirsiniz.

Realizm’in Karakteristik Özellikleri Nelerdir?

Realizm’in karakteristik özellikleri bu akımı diğer akımlardan ayırmak için ortaya çıkarılmıştır. Genel olarak bakıldığında kendine özgü üslup, yazım dili ve anlatım biçimi kullanıldığını göreceksiniz.

  1. Bu tür eserlerde sanatçılar genel olarak kişiliklerini gizleyerek tuttukları tarafı belli etmezler. Romantizme bu açıdan bakıldığında eserlerde genel olarak iyi ve kötüden herhangi birinin tarafını tutarak her zaman doğru olanın yani iyinin yanında olurlar. Realizm’de bu gibi bir durumla asla karşılaşılmaz.
  2. Pozitivizm’in etkisi ile son haline gelen realizm, toplumu göründüğü gibi tamamen gerçek duygularla ele almaktadır. Bu akımın etkisi ile yazılan eserlerde karakterler genelde halkın içerisinde bulunan kişilerden seçilir. Bunun sebebi ise realizmin dünyayı olduğu gibi yansıtan bir nevi ayna görevi gören bir akım olduğudur.
  3. Genel anlayış olarak “sanat için sanat” anlayışını savunurlar. Eserlerinde toplumu değiştirmek gibi bir amaç gütmez ve toplumu olduğu gibi esere yansıtırlar.
  4. Yazım dili olarak incelendiğinde realist yazarlar genelde sade bir anlatımı ele alırlar. Eserin yazım biçimi olarak ise kusursuzluktan yana olmaları sebebiyle biçim güzelliğine bir hayli önem vermektedirler.
  5. Bu tür yapıtlarda insan tamamen yaşadığı çevre ile birlikte ele alınır. Aslında insana ait karakterin oluşumunda çevreninde büyük etkisi olduğu gözlemlenir.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.