Kredi Almanın Yolu

Memurun Kredi, Kredi Kartı Borcunu Ödeyemediğinde İdari Ceza Alması

28.02.2020
585
Memurun Kredi, Kredi Kartı Borcunu Ödeyemediğinde İdari Ceza Alması

Borcunu ödemeyen memurlara 657 sayılı kanunun 125 maddesi gereği borcunu bilerek ödememekten idari olarak kınama cezası verilmektedir. Fakat bu ödememe ile alınan idari ceza sizin görevde yükselmenize de neden olabilecek hususlar arasında bulunuyor. Bu nedenle memurun banka borçlarını ödememesi sonrası idari ceza alması yapılacak tahkikata bağlı oluyor.

Devlet adına görev yapan memurlar çalıştığı iş yerinde olduğu gibi dışarıda da bir memura yakışacak seviyede hareket etmekle yükümlü. Bu yükümlülük 657 sayılı devlet memurlarında görev ve sorumluluklar kısmında açıkça belirtilmiş durumda. Bu durumda devleti temsilen devlete yakışır bir şekilde hareket etmelidir. Bu hareketlerden birisi de borçlarını zamanında ödemekten geçer. Memur eğer  banka borçları da dahil olmak üzere borçlarını ödemekten imtina eder ise maaşına haciz gelir. Buradan alacaklılar alacağını tahsil etme yoluna gider. Fakat memur bu durumu alışkanlık etmişse hakkında idari tahkikat başlatılabilir.

Kasten Borç Ödememe Cezası Kınama

İçindekiler

Borçlarını ödemeyen memurun idari ceza alması söz konusu. Bu ceza hükümleri de 657 sayılı kanunun 125 nci maddesinde belirtiliyor. Bu madde memura ödülleri de düzenlerken aynı zamanda cezaları da düzenleme yoluna gitmiş. Burada memur borcunu eğer bilerek, kasıtlı olarak ödemiyorsa bu yüzdende borcun ödenmesi için yasal yollara başvurulmuşsa bu suçtan dolayı 657 sayılı yasanın 125 nci maddesi B-k fıkrası gereği kınama cezası ile tecziye edilmesi söz konusu oluşur.

Görevde Yükselmeye Engel Olabilir

Bu ceza sadece küçük bir başlangıçtır. Devlet memurları yine yasa kapsamında görevleri uhdesinde unvanlara yükselme imkanlarına sahip oluyor. Devlet memurlarının müdür, müdür yardımcısı yada şef başta olmak üzere yüksek kadrolara atanabilmeleri için kurumlarının başındaki bakanlıklarca görevde yükselme yönetmelikleri düzenlenmektedir. Bu yönetmelikler de yükselme şartları açıkça belirtilirken bu şartlarda bir tanesi de kınama cezası almamak olarak karşılarına çıkar. Bazı maddelerde ise direk disiplin cezası almamış olmak olarak  belirtilir. Alınan kınama cezası da görevde yükselmelere engeldir.  Bu durum yine 657 sayılı kanunun 132 nci maddesinde de belirtilmiştir. Bu madde de belirtilen hususlar genel müdür ve müdür yardımcısı gibi üst düzeydeki görevlere atamalara için uygulanmaktadır.

Kınama cezası almasına rağmen bu durumda görevde yükselme sınavlarına girişler de söz konusu olabiliyor. Bu kurumların yönetmeliklerinde belirtiliyor. Yönetmelik ile sınava girebilecek kişilerdeki puan hesaplamasında yada sınav sonrası sözlü mülakat çerçevesinde ceza alan kişilerde puan indirimi söz konusu oluyor. Kınama cezası için bu puan genel olarak -2 seviyelerinde.

Memura Ceza Aşamaları

Memurlar hakkında yapılacak tahkikatlar 4483 sayılı yasa kapsamında değerlendiriliyor. Memurun yaptığı suçlardan dolayı kendisine açılan soruşturma neticesinde bir tahkikat memuru görevlendiriliyor. Bu görevlendirme illerde Vali adına imza yetkileri yönergesinde belirtildiği üzere Vali Yardımcıları, İlçelerde ise Kaymakam tarafından gerçekleştiriliyor. Bu soruşturma işlemlerinin sekreteryası ise Valilikler bünyesinde İdare Kurulu Müdürlüğü, ilçelerde Kaymakamlık bünyesinde ise Hukuk İşleri Şefliği üzerinden yürütülüyor.

Soruşturma görevlendirmesi neticesinde tahkikat memuru tahkikatı yürütecek kişinin disiplin amiri olmak zorunda. Memur ise şef olabilirken, şef için müdür soruşturmayı yürütüyor. Soruşturmanın tamamlaması için gereken süre 30 gün. Yalnız tahkikat memuru süre talebinde bulunabilir. Bu talep için ek süre ise 15 gün. Toplam 45 gün içinde bir karara bağlanmalı ve tahkikat memuru memur adına bir ceza talebinde bulunmalıdır. Bu ceza ile kişiden son bir savunma isteniyor. Savunma için verilen süre yedi gündür. Bu sür içinde savunma yapılmazsa kabul etmiş sayılır. Tahkikat memurunun verdiği talep neticesinde kişiye gerekli ceza verilirken tebliğ ediliyor. Bu tebliğ sonrası kişi cezaya itiraz etme hakkına sahip. İtirazlar ise üst mercilere


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.