Kredi Almanın Yolu

Kredi Alırken Hayat Sigortası

01.06.2021
2.914
Kredi Alırken Hayat Sigortası

Krediler için hayat sigortası zorunlu değildir. Ancak bu krediyi alacağınız banka yada finans kuruluşu kampanya dahilinde size bunu zorunlu kılabilir. Verilecek kredilerde bankalar iki farklı hesaplama ve faiz oranı ile kredi tahsisi yoluna gidiyor. Bu iki yoldan birisi hayat sigortalı iken diğeri hayat sigortasız oluyor ki hayat sigortasız olması halinde kredi faizi yüksek oluyor. Bu durumda sigorta poliçe tutarı kadar banka zaten faiz almış oluyor. Bununla birlikte hayatınıza gelecek risklere karşı sigortasız oluyorsunuz ve kredi ödemesi bitmeden olan yaşam son bulmalarında kişinin varisleri bu borcu ödemek zorunda kalıyor. Bu durumda alacağınız krediler için hayat sigortası yaptırılması mantıklı adım olabilir. Bunun için Hayat Sigortası Yaptırmalı mı? Başlıklı yazımız okumalısınız.

Öncelikle kişilere aslında bu poliçenin ne olduğunu açıklamak gerekiyor. Kişiler gerçekle krediler için yapıldığını düşündüğü hayat sigortası aslında kapsamı geniş olan bir sigorta türü. Burada tasarruf ve sevdiklerinizi güvence altına almakta bulunuyor. Bu ayrıntıyı iyi bilmek aslında sigortanın amacını iyi anlayacaktır. Bu amaçla öncelikle bu bahsedilen hayat sigortası nedir buna bakalım.

Hayat Sigortası Nedir?

Sözleşmeye bağlanan ve sigorta şirketlerinin p01rim karşılığı süresi içinde hayatınıza engel husus oluşması halinde size yada varislerinize sigorta bedeli ödeyen bir sigortadır. Hayat sigortası maddi ve manevi olarak sizleri başınıza gelecek hayati meseleleri güvenceye alır. Bu güvence çeşitleri de yaptırdığınız sigorta çeşidi, türü ve süresine göre değişir. Kısaca hayat sigortasını ne için yaptırdığınız da önem arz eder.

Hayat Sigortasının Çeşitleri Bulunuyor.

Hayat sigortasını yaptırmamızın bir çok nedeni olabilir. Kişinin bu hizmet için hayata bakış açısı önemli. Hiçbir sorun yokken tasarruf yapmak isteyenlerde bulunurken, hayatını kazalar gibi risklere karşı teminat altına almak isterler. Bu sigortanın yaptırılmasında ana şart kişini sağlıklı olma koşuludur. Bu nedenle isteyen herkese yaptırılabilir. Yapılan sigorta poliçesi ile sigortalının hayatını kaybetmesi, kaza sonucunda yaşamını son bulması, bununla birlikte kalıcı olarak tam ve kısmi sakatlık teminatları poliçeye düzenlenebiliyor. Bu teminatlarda yapılan poliçe ile ödeme tutarları gibi hususlar dikkate alınarak değişiklik gösteriyor.

Hayat sigortası hizmeti veren onlarca sigorta şirketi bulunuyor. Bu şirketler arasından birini seçerek tasarruf ve risklere karşı kendinizi korumaya alabilirsiniz. Bu koruma işlemi daha çok maddi açıdan gerçekleşiyor olsa da, bu sigorta kapsamında hizmet veren kişilerden almak zorunda kalabilirsiniz. Örneğin bankacılık ürünlerini aldığınız zaman bu ürünlerin bedeli için vadesi kadar süre ile hayat sigortası yaptırırsınız. Fakat niyetiniz tasarruf yapmaksa bunun için tasarrufa yönelik bir sigorta seçilmelidir. Bununla birlikte hayatınızla ilgili olarak riskleri göz ardı etmek sevdiklerinizi maddi olarak korumaya almak için hayat sigortası yaptırabilirken dilerseniz ikisini birden  de yaptırabilirsiniz.

Hayat Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Sigorta çeşitlerini yaptırırken tüm hususlar bir poliçeye dolayısıyla sözleşmeye bağlanıyor. Bu sözleşmede belirtilen hususlar sizin sigorta kapsamını içeriyor. Bu nedenle özelikle yaptıracağınız zaman size sorulan sorulara doğru cevap verilmesi gerekir. Bu doğruluk ile poliçe tutarı belli olurken başınıza bu sorulardan bir husus meydana geldiğinde verilen sorulara yanlış cevap vermeleriniz sigorta şirketinin sözleşmeden caymasına ve size teminat ödemesini yapmasına engel olabilir. Yani burada sigorta şirketini size karşı yükümlülüğü bulunur buna oranla sizin de onlara olacaktır. Hayat sigortası yaptırırken nelerin kapsam dışında olduğuna özellikle dikkat etmelisiniz.

Tasarruf için Hayat Sigortası yaptırırken insanlar bireysel emeklilik ile karşılaştırma yapmaktadır. Fakat arasında bariz farklar vardır. Hayat Sigortası yaşamınızı ve oluşabilecek sakatlık gibi hususları teminat altına alır. Bireysel emeklilik ise en az 10 yıllık birikim sonrasında yada 56 yaşını doldurulması halinde size belli teminatları verir. Her iki hizmet içerisinde de fonlar vardır ve getiriler bu fonlara dayandırılır. Bireysel emeklilikte bu fon yönetimi şirketler tarafından yapılır ve garanti gelir söz konusu değildir. Hayat Sigortasında ise yaş kavramı yoktur. Burada poliçe süresi boyunca başınıza gelebilecek riskleri dikkate alır. BES e oranla bu poliçede garanti rakamlar mevcuttur. Yani başınıza bir husus gelmesi halinde alacağınız tutar garantili olarak bellidir.

İstediğiniz Kişiye Hayat Sigortası Yaptırabilirsiniz.

Hayat sigortası poliçesi kendinize yaptırabileceğiniz gibi ailenizde olmak üzere istediğiniz herkese yaptırma hakkınızda bulunuyor. Bu kişilere yaptırdığnız sigorta için lehtarda menfaatlerin bulunması gerekiyor. Bun menfaatler maddi ve manevi olabiliyor. Bu menfaatin son bulması ile sigorta sözleşmesi iptal edilmiş oluyor. Fakat bu noktadan sonra sigortayı yaptıran kişi olarak size iştira yani sigortayı satın alma ücreti ödenebiliyor.

Cenaze Giderleri de Karşılanıyor

Hayat sigortası yaptırmanız halinde poliçede belirtildiği üzere cenaze giderleri  de kapsam içerisinde olabiliyor. Bu durumda sigortalının yaşı da önemli. Cenaze giderleri gibi hususlar sigorta bedelinin aşması halinde yazılı izin aranıyor. Burada sigortalı kişi 15 yaşından büyükse kanuni olarak temsilcisinin yanında kendisini de izni alınıyor. Fakat küçük ise kanuni temsilcisinin izni olması gerekecektir.

Birden Fazla Hayat Sigortası

Hayatınıza risk oluşturabilecek kazalar başta olmak üzere farklı sigorta şirketlerinden hayat sigortası yaptırabiliyorsunuz. Örneğin birkaç bankadan kredi almışsanız bu krediler için ayrı ayrı sigorta yaptırmanız da söz konusu. Fakat farklı sigortalar yaptırılması halinde bu durum sigorta şirketine bildirilmelidir.

Yapılan hayat sigortalarının başlama ve bitiş tarihleri aynı olsa da burada saat kavramı da bulunuyor. Çünkü yapılan sigortaların hepsi yapıldığı gün öğle saati olan 12:00 de başlamaktadır ve bitiş günü de aynı saat olan 12:00 de bitiş gösterir.

Hayat Sigortası Hangi Durumda Teminat Ödemez?

Yapılan sigortalar neticesinde poliçede belirtilen hususların yerine gelmesi gerekir. Bu hususlar dışında bir olay gelişmesi halinde poliçeniz kapsam dışı kalabilir ve sigorta şirketi de bu durumdan cayabilir. Bunlar yaşamsal olarak başımıza gelen şeyler. Bu sebeple poliçedeki maddeler iyi değerlendirilmelidir.

Örneğin sigortalı kişi yolcu olarak her seyahat aracı ile yolculuk yapabilme özgürlüğündedir. Fakat bu yolculuk yolcu sıfatı değil de başka bir sıfat üzerinden yapıyor olması halinde şirket sadece riyazi ihtiyat denilen matematik karşılıklarını ödemekle yükümlü oluyor. Burada ölüm tazminatının ödenmesi söz konusu olmuyor.

Bir başka örnek ise hayatına kendisini son vermesidir. Burada hayatına son vermesindeki süre ile yapılan poliçe süresi de önem arz ediyor. Üç yıllık poliçe sonrasında hayatına son verirse sigorta şirketleri sigorta bedelini öder. Ya da bu üç yıldan önce rahatsızlık dolayısıyla hayatı son bulursa sigorta şirketi yine bu bedeli öder.

Sigortalı kişinin ölümüne eğer sigortadan faydalanacak kişi neden olmuşsa, bu ölüme ortaklık etmişse sigorta bedeli alamaz. Fakat bu bedel ölen kişinin mirasçılarına ödenir.

Yapılan hayat sigortaları savaş halinde geçerli değildir. Fakat bu savaş içerisinde sigortalı ölürse bu ölüm tarihine kadarki riyazi ihtiyaçlar teknik hesaplama ve faizleri ile kişiye ödenebiliyor.

Sigortalı kişi sözleşmede belirtilen hususlar dışında bir olay meydana gelmesi halinde Aids, nükleer biyolojik silah saldırısı gibi sabotajlarda yaşamını yitirmesi halinde de yine sadece riyazi ihtiyaç ödemesi alabiliyor. Hayat Sigortalarında kapsam dışı ve içi olan tüm hususlar ile hayat sigortası hangi kredileri ödemez başlıklı yazımız sizler için faydalı olacaktır.

Hayat sigortası Kesintileri

Sigorta şirketine göre değişiklik gösteriyor olsa da yasal olarak bir mevzuatı da bulunuyor. Gider payları, aracılara ait komisyonlar, işletme ile erken ayrılma masrafları kesintileri uygulanabiliyor. Burada gider payı prim tahsili, personel giderleri, poliçe düzenlemesi gideri için alınıyor.

Hayat sigortasından erken ayrılma kesintisi sigortalının sigortadan ayrılması (iştira) ile son bulan sözleşme için matematik oranlarında karşılık yapılan kesinti olarak uygulanıyor.

Hayat Sigorta Poliçesinde İptal Sonrası İadesi

Sigorta yaptırdıktan sonra süresi dolmadan sigortanın iptali söz konusu olabilir. Örneğin kredi almak için yaptırdığınız sigortanızı kredi vadesi kredinizi dolmadan öderseniz poliçede belirtilen süre son bulur ve bu süre sonrasındaki poliçe tutarları kişiye ilgili masraf ve vergiler kesildikten sonra iade edilir.

Kredi Bitimi Hayat Sigortasının İadesi

Kredi almış olabilirsiniz. Bu kredinin vadesi süresi için de hayat sigortası yaptırdınız. Fakat örneğin iki ay sonra kredinize 34 ay kala kredi borcunuzu elinize para geçtiği için yada gerek kalmadığından erken ödeyerek kapatıyorsunuz. Bu durumda kalan 34 ay için hayat sigorta poliçe tutarının iadesi söz konusu olacaktır. Burada yapılan kesintiler, vergiler ve masraflar ile matematiksel faiz ve diğer hususların hesaplanması sonrasında peşin olarak alınan hayat sigortasının iadesi size yapılacaktır.

Hayat Sigortası Ne Kadar?

Hayat sigortasında yapılan işlem neden yapıldığı, ne kadar süre ile yapıldığı, kime yapıldığı, yaşı ve rahatsızlığı var mı gibi hususların cevabı ile hesaplanabiliyor. Bu durum sigorta şirketlerinde farklılık gözetiyor olsa da yaklaşık aynı rakamlar üzerinden yapılıyor. Sigortalanacak kişinin cinsiyeti de bu poliçe tutarı için önemli.

Hayat Sigortası poliçesinin hesaplanmasında teminat hususu, cinsiyeti, çalışıp çalışmadığı, yaşı ve alınacak teminat tutarının önemli olduğunu belirtmiştik. Burada yapılan hesaplama neticesinde süresi için her yıl yaşına bağlı olarak prim ödemesi de artmaktadır. Örneğin;

Vefat Teminatı için, erkek ve çalışan, 45 yaşındaki birisi için teminat tutarınız 50 bin lira olarak hesaplama yaptığınızda yaklaşık 335 liradır. Bu durum sizden talep edilen ek belgeler ile hususlar ile ilgili olarak değişebiliyor. Kişi 46 yaşında olsaydı 367 Lira olurken, 50 yaşında olsaydı bu rakam 475 lira olacaktı. Yani hayat sigortası poliçe tutarı hesaplamada yaş önemli.

Kredi Hayat Sigortasının İptali

Kredi alımlarında banka size zorunlu tuttuğu hayat sigortasını yaptırdıktan sonra kredi tahsisi yapabiliyor. Bu tahsis sonrası kişi isterse yaptırmış olduğu hayat sigortasını iptal ettirmek isteyebilir. Fakat bankalar bu iptale sıcak bakmazlar ve talep olumsuz yanıtlanır. Bu durumda kişinin iptalini sağlayıp poliçe tutarını alabilmesi için başvuru adresi tüketici hakem heyetleridir. Hakem heyeti başvurunuzu alır fakat burada başvurusu süresi kredinizin vadesinin bitmeden yapılması gerekir. Zira bitim sonrası başvuru yaparsanız bu hizmeti almış olursunuz ve kullanmış olursunuz. Onun için heyette başvurunuzu reddetmek zorunda kalır. Fakat süresi içinde yaparsanız kalan sürenin hesaplanarak sigortanın iptali ve kalan tutarın kişiye iade edilmesine karar verecektir. Bu nedenle kredi alan kişiler poliçenin iptali için soluğu hakem heyetlerinde alıyor.

Hayat Sigortasından Cayma

Yaptırmış olduğunuz her türlü hayat sigortalarının iptali söz konusu olabilir. Burada yaptırmış olduğunuz poliçeden caymak için süreniz başlangıcından itibaren 15 gündür. Bu sürede cayma başvurunuzu yapabilirsiniz. Fakat cayma başvurusu yaptığınızı gerektiğinde ispat etmeniz gerekebilir. Bu başvuru ile bir ay sonra sigorta poliçesi iptal edilir.

Hayat Sigortası Genel Şartları

Yaptıracağınız sigortanın şartları uzun uzadıya giden bir husus. Bu şartlar zaten poliçeye bağlı olarak hazırlanan sözleşme içerisinde bulunuyor. Toplum olarak yapılan yanlış ise bu sözleşmenin okunmadan imzalanması ve kabul edilmesi. Bu durumda bazı durumların oluşmaması, yanlış anlaşılması gibi hususlar nedeniyle sigorta şirketi sözleşmeden cayıyor ve ödeme yapmıyor. Burada sigorta yaptıran ile ödeme alacak yakınları da mağdur edilmiş oluyor. Bu nedenle poliçenin dikkatli şekilde okunması, incelenmesi gerekiyor.

Düşünün ki bankaya sigorta poliçesini sizin düzenlediğinizi. Banka size nasıl davranır. Poliçe şartlarını nasıl inceler. Bunun için beklide bir avukat ordusu kuracaktır. Tüm şartları masaya yatırır ve ona göre hareket ederler. Bu durumu tüketici olarak sizlerinde değerlendirmesi önemli husus.

Genel şartlar içerisinde ise taraflar olur. Sigorta yaptıran ve yapan, sigortanın konusu, sigorta teminatı dışında kalan kısımlar, sigorta bedeli ve artırımları, sigortanın başlangıcı ve son tarihi, risklerin oluşması halinde hak sahibinin ve sigorta şirketinin yükümlülükleri, sigorta poliçesi düzenlenmesinde kişinin beyanları başlıca hususları oluşturuyor.

Hayat Sigortası Sorgulama Yapabilir miyim?

Türkiye’de yapılmış olan hayat sigortalarını tek kanaldan sorgulama hizmeti henüz başlamadı. Geçtiğimiz dönemlerde mağduriyetlerin çoğalması nedeniyle üzerinize açılan telefon hattı var mı gibi bir sorgulama söz konusu değil. Bunun için kişi sorgulamayı sınırlı yapabiliyor. Örneğin kendisi Akbank müşterisi ise bu sorgulamayı Akbank Direkt ile internet bankacılığından yapabiliyor. Yada Garanti Bankası müşterisi ise yine Garanti Bankası internet bankacılığından yapılabiliyor. Bu anlamda sorgulama hizmeti için e-devlet üzerinden bir sayfa açılması söz konusu olacaktır diye düşünüyorum.

Hayat Sigortasında Vergi İndirimi

Kredi alımlarında yaptırılan süreli hayat sigortaları için vergi indirimi söz konusu olmuyor. Fakat 10 yıl sigortalı olan, sigorta poliçesini ödeyen kişiler bu süre sonunda toplu olarak para alımı yaparken yada maaşlarını alırken vergi avantajına sahip olabiliyor. Prim ödemelerindeki vergi avantajınız ise hayatın son bulması neticesinde bu tarihte elde edilen sigorta bedelinin yüzde 15 i ve asgari ücretin brütünü yıllık olarak geçmeyecek şekilde gelir vergisi matrahından indirebiliyorsunuz.

Hayat Sigortasında tazminat Süreci ve İstenilen Belgeler

Sigortalı kişinin vefatı sonrası tazminat başvurusu yapmanız gerekir. Bu başvuru için ise eksiksiz bir başvuru yapmanız süreyi kısaltır. Eksiklik olması ise süreyi uzatacaktır. Burada sizden istenilen belgeleri eksiksiz yerine getirmekte fayda vardır. Bununla birlikte sigorta şirketi ek belge de talep edebiliyor. İstenilen belgelerin tamamı asıl ya da onaylı olması gerekir. Fotokopiler ile sigorta şirketleri işlem yapmazlar. Bu anlamda istenilen belgeler şu şekilde, Sigorta poliçesi, Ölüm belgesi, veraset ilamı, ölümünün kaydı alındığı Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Kimlik, hak hasiplerinin kimlikleri ve adres teyit belgeleri gibi hususlar isteniyor.

Hayat Sigortası Ölüm Tazminatı Hesaplama

Bu hesaplamaları yapabilmeniz için elinizde bazı verilerin olması gerekir. Bu veriler ise yapılan sigortanın teminat tutarı, süresi gibi bilgileri içermektedir. Bununla birlikte oluşan olaylar ve poliçede belirtilen hususların ne kadarının meydana geldiği de ayrıntılar içerisinde. Yukarıda genel şartlar meydana gelen hususların oluşması neticesinde hesaplanan rakamların bulunabilmesi için hayat sigortası ölüm tazminatı hesaplama işlemi yapılabiliyor. Yapılan poliçedeki tutarlar ve sözleşme yükümlülükleri incelenmeli ve uzman kişilere hesaplamalar yaptırılmalıdır.

Hayat Sigortasız Kredi Alınır mı?

Bankalar size sundukları kredi ürünleri için bazı şartları sunabilir. Bu şartları taşıyor olmanız halinde de kredinizi alırsınız. Bu şartlardan bir tanesi olan hayat sigortası yaptırmanız halinde daha avantajlı bir şekilde kredi alma imkanınız bulunur. Fakat sigortasız yaptırmanız halinde ise bir iki puan daha yüksek faiz ile kredi alırsınız. Bu durumda avantajınızı da risklere karşı kendinizi ve ailenizi güvence altına almadan kredi alımı söz konusu olur. Hayat sigortasız kredi alımı mevcuttur. İncelediğiniz zaman bankaların kredi hesaplama sayfalarında size hayat sigortalı ve hayat sigortasız olarak iki seçenek sunulmaktadır. Bu seçenekleri işaretlemeniz ile örnek hesaplama yapabiliyorsunuz. Örneğin Akbank hesaplamasında alacağınız 10 bin lira için sigortalı olarak 24 ay 584 lira taksit ödemesi yapıyorsunuz. Faiz tutarı 2,42 ile hesaplanıyor. Fakat sigortasız olarak 24 ay 599 lira ödersiniz. Faiz tutarınız ise 2,62 olarak sunuluyor. Arada 360 liralık bir fark bulunuyor. Bu fark tutarı da zaten hayat sigortası poliçesi tutarı kadar oluşuyor. Burada hayat sigortalı almak her daim mantıklı oluyor.


Yorumlar
  1. Yeşim dedi ki:

    Çok ayrıntılı ve açıklayıcı olmuş teşekkür ediyorum. Fakat benim anlamadığım nokta 36 aylık krediye başvuru yaptım. Banak Vakıfbank 20 bin lira kredi için 587 Lira sigorta masrafı çıkardı. Bende almadım. Akbanka başvurdum. Akbank benden 380 Lira aldı. arada neden fark var acaba.