Kredi Almanın Yolu

Kredi Borcu Ödenmezse Hapis Cezası Var Mı?

25.08.2020
409
Kredi Borcu Ödenmezse Hapis Cezası Var Mı?

Bilindiği üzere hukuk devletinde yapılan tüm hataların belli bir bedeli ve cezası vardır. Bu anlamda insanlar istemeseler de almış oldukları krediler içinde ceza korkusu yaşar. Bu anlamda sordukları soruların başında kredi borcu ödenmezse hapis cezası olur mu? Banka borçlarında hapis yatar mıyım? Bankaya borcumu ödemedim ne gibi cezalarım olur? Gibi soruları sormaktadır.

Kredi Banka Borçlarında Hapis

Tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte, artan tüketim ihtiyaçlarının karşılanması için bireysel banka kredisi çekmek, birçok kişinin başvurduğu bir yöntemdir. Bankaların, bireysel kredi verme kriterlerini, geniş kitleleri kapsayacak şekilde asgari standartlarda tutmasıyla, başvuru yapan hemen herkesin kredi kullanma başvurularının kabul edilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bankalardan ya da finans şirketlerinden bireysel kredi almak çok kolay olsa da, kredi geri ödemelerini düzenli olarak yapabilmek, her zaman çok kolay olmuyor. Kredi geri ödemelerinde yaşanan aksaklıklar, yüz binlerce kredi borçlusu ortaya çıkarmakta, bankalara borçlanan kişiler, kendilerini hangi hukuksal durumların beklediğine dair sorular sormaktadır. Bu soruların başında kuşkusuz “Kredi borcu ödenmezse hapis cezası var mı?” gelmektedir.

Okunmalı : İcralık, Avukatlık Olanlara Kredi Ziraat Bankası

Bankalar, Kredi Borçlularının Hapis Cezası Almasını Sağlayabilir mi?

Kredi borçları ödenmediğinde, kredi borçluları, öncelikle doğrudan doğruya bankalardan ya da bankaların çalıştığı özel hukuk firmalarından gelen uyarı telefonlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu görüşmelerde, kredi borcunu ödemede yaşanan gecikme hatırlatılarak, borçlu şahıs uyarılmakta, borcunu ödemezse yaşayabileceği hukuksal durumlar hakkında bilgi verilmektedir. Zaman zaman bu uyarı telefonlarının aralığı sıklaşmakta, görüşme içeriği, borçlu kişiyi tehdit edici boyutlara ulaşabilmektedir. Kredi borcu ödenmezse hapis cezası alınabileceğinin söylendiği durumlara da rastlanmaktadır.

Bankaların amacı borçluyu mümkün olduğunca sıkıştırıp, kredi borcunun bir an önce ödenmesini sağlamaktır. Bankalar, kredi borcu ödenemezse borçlu şahsa karşı icra takibi başlatmak, ihtiyati haciz kararı aldırarak borçluya ait mallara haciz koydurmak gibi hukuksal yollara başvurabilirler. Ancak borçluya, kredi borcu ödenmezse hapis cezası verilmesini sağlamak bankaların başvurabileceği bir yol değildir.

Kredi Borcu Ödenmezse Hapis Cezası Var mı?

Kredi borcu veya sözleşmeden kaynaklanan başka herhangi bir borç nedeniyle borçlu şahıslara hapis cezası verilemez. Bu düzenleme Anayasa’nın 38. Maddesinde yer almaktadır. Bu madde, sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğün yerine getirilmemesinden ötürü kimsenin özgürlüğünden alıkonulamayacağını, çok açık bir şekilde düzenlemiştir. Tüm kanunlar Anayasa’ya uygun olmak zorunda olduğundan, başka hiçbir hukuksal düzenlemede, sözleşmeden doğan yükümlülüğünü yerine getiremeyen kişilerin hapis cezası alacağına ilişkin bir düzenleme yapılamayacaktır.

Kredi borcunun ödenmemesi durumunda hapis cezası verilmesi mümkün değilse de, yukarıda kısaca belirtildiği gibi, borçlu kişilere karşı icra takibi başlatılabilmekte ve bu suretle borçluya ait mal, alacak ve haklar üzerine haciz konulabilmektedir. Bu şekilde icra tehdidi ile karşılaşıldığında, yapılması gerekenlere ilişkin hukuki yardım alınması borçluların başkaca hak kaybına uğramaması bakımından önemlidir.

Krediler, Finansal Sorunlar ve diğer merak ettikleriniz için aşağıdaki yorumlar bölümünü kullanabilirsiniz.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.