Kredi Almanın Yolu

KOSGEB İş Planı Nasıl Hazırlanır?

13.12.2019
484
KOSGEB İş Planı Nasıl Hazırlanır?

Kosgeb iş planı nasıl hazırlanır sorusu, yeni girişimcilerin çok merak ettiği ve sık sık sorduğu sorulardan biridir, her bir KOSGEB iş planı, kurulacak işletmeye göre değişmektedir. Ancak dosya sabit olarak belirli sorulardan oluşmaktadır. Her girişimci, kendi kuracağı işletmenin verilerine uyarlamalıdır. yeni girişimci desteği ile girişimci iş planı hazırlanması konusunda bilgi vereceğimiz bu makalede güncellenen girişimcilik destek programı kapsamında girişimci iş planının nasıl hazırlanacağı aşama aşama yer alacaktır. Düşük sermayeli girişimcilerin yeni bir iş planı oluşturmalarını desteklemek ve bu planı hayata geçirmelerine yardımcı olmak amacıyla KOSGEB girişimcilere destek olmaktadır. Yeni girişimcilere 60 bin TL destek veren KOSGEB daha önce hibe-kredi almış olan ve işini başarıyla yürüten tecrübeli girişimcilere de ikinci baş vuruda 360 bin TL hibe ve kredi vermektedir. KOSGEB tarafından temin edilen ve yeni iş alanları oluşturmaya yardımcı olan bu destek ve hibelerin alınabilmesi için en önemli aşamalardan biri KOSGEB iş planı hazırlamaktır. Girişimci kişiler, Kosgeb iş planı hazırlamadan önce detaylı bir inceleme ve araştırma yapmalıdır, girişeceği işle ilgili olan pazardaki rakiplerin durumunu incelemeli, müşterilerin potansiyelini belirlemeli ve onlara nasıl daha iyi bir hizmet vereceği konusunda bir plan ve program sahibi olmalıdır.

Ön Araştırma Yapmadan İş Planı Hazırlamayın

Bu ön araştırma safhasından sonra KOSGEB tarafından verilen girişimcilik kurslarına yazılmak ve bu kursları başarılı olarak bitirdikten sonra Kosgeb iş planı hazırlanarak planın komisyona sunulması aşaması gelmektedir. İyi bir girişimcinin tutarlı, akla uygun, planlı ve programlı bir iş planı hazırlanması komisyon üyelerinde iyi bir izlenim bırakacaktır. Hiç bir ön araştırma yapılmadan hazırlanan girişimci iş planının kabul görmesi mümkün değildir. Çünkü sınırlı oranda verilen hibe ve desteklerden ancak ve ancak en iyi projeler yararlanabilmektedir. Bir projenin iyi olduğunu, yaratacağı istihdamdan anlayabiliriz. Kişinin kuracağı firmanın ilk 5 yıllık planında bu firmaya ne kadar istihdam sağlayacağı ve kaç kişinin iş sahibi olacağı önemli bir kriterdir. Büyümeyen, istihdam sağlayamayan işletmelerin, hibe- kredi alması meredeyse imkansızdır. Bu bakımdan iş planı hazırlarken geleceğe yönelik istihdama önem vermek ve bunun vurgulanması gerekiyor. İsterseniz şimdi girişimcilik destek programı kapsamında girişimci iş planının nasıl hazırlanacağı konusunda bilgiler vermeye başlayalım.

KOSGEB İş Planı Nasıl Doldurulur?

Bir girişimci iş planı .pdf formatında KOSGEB’in kendi internet sitesinden indirilerek yazıcıdan çıktısı alınır. Öncelikle girişimcinin adı soyadı iş fikri ve kuracağı işletmenin adı bir sayfaya yazılır. İndirdiğiniz bu dosya bir şablon ve yol gösterici olacaktır. Her şey tasarlandıktan sonar artık bilgisayar ortamında .pdf dosyasını word dosyasına çevirerek gireceğiniz bilgileri dijital ortamda gireceksiniz. Bölüm 1 olarak geçen bu kısımda girişimcinin bilgileri yer almaktadır kişi kendisini ve varsa ortaklarını tanıttıktan sonra kuracağı işle ilgili geçmişe dönük tecrübelerini de kısa cümlelerle ifade etmelidir. Böylece bu işte tecrübe sahibi olduğunu, ne yaptığını bilen biri olduğunu vurgulamış- belirtilmiş olur. ikinci paragrafta iş fikrinin ne olduğu konusunda bilgi verilmelidir. Bu işi girişimci kişi neden seçmiştir ve bu pazarda varlığını nasıl sürdürecektir? İşi kurarken yararlanacağı finansman kaynakları hakkında bilgi verecektir. Banka kredileri, ortaklardan alınacak destek ve paralar veya kendi öz sermayesi hakkında bilgi verilmesi zorunludur. Sıfır sermaye ile malumunuz üzere, bir iş kurulamaz ve KOSGEB’ten alınacak destekler de sınırlıdır. Yani tüm giderlerinizi karşılamaz. Bu nedenle kişinin başlangıç sermayesine sahip olması gerekir, ikinci bölümde işletme ve ortakların bilgileri gerekmektedir dedik. İşletmeyi en az 2 kişi kuracaksa limited şirket olarak kurulabilir. Dolayısıyla bu işletmenin yasal statüsü Limited şirket olarak geçecektir, yine ikinci bölümde iş fikrinin neden seçildiği açık olarak anlatılmalı ve kurulacak işletmenin görevi ve gelecek hakkındaki vizyonu hakkında bir iki cümle yazılmalıdır. 1 yıllık Kısa vadeli hedefinde ne olduğu belirtildikten Sonra orta ve uzun vadeli Hedef hakkında da 2-3 cümle yazılırsa en azından bu iş hakkında, iş dosyasını inceleyen kişilerin zihninde belli bir fikir oluşacaktır.

İş dosyasının 3 bölümünde pazarın büyüklüğünün ön araştırmasının sonuçları yazılacaktır. Hedeflenen pazar payının ne olduğu da ifade edilecektir. Potansiyel müşterilerinin önceden araştırılmış olması, bu müşterilerinin yaş ve gelir durumunun ne olduğu, cinsiyeti ve tüketim alışkanlıkları tablolar halinde araştırmalar yapılarak oluşturulmalıdır. Bir girişimci kuracağı iş hakkında ne kadar detaylı araştırma yaparsa o kadar konuya hakim olacaktır! Rakip analizi de bu 3. bölümün önemli konularından biridir, gerekirse girişimci önceden rakiplerini tek tek dolaşarak onların ne şekilde çalıştığı, nasıl ürünü aldıkları, kaça sattıkları gibi verileri toplamalıdır. Bu bilgiler, güncel piyasada, girişimcinin işletmesini kurma aşamasında, temel yardımcı ve yol gösterici bilgiler olacaktır. Bu rakiplerin müşteriye ürünü veya hizmeti arz ederken eksikliklerini de tespit etmelidir! Bu eksiklikleri tamamlayacak yeni ve özgün bir fikir oluşturmalı ve bu şekilde öne çıkmayı planlanmalıdır. Yine üç bölümde pazarlama üretim satış hedefleri konusunda 12 aylık bir tablo oluşturulması gerekir.

 Sektördeki gelişmeler sektördeki tehditler ve fırsatlar yine 3. bölümde değerlendirilmiş olmalıdır. Ayrıca girişimci kişiyi beklenmedik durumlara ilişkin B ve C planlarını da oluşturmalıdır. B ve C planı da nedir diye merak edenler için söyleyelim; döviz kuru aşırı dalgalanmaları, sizin hammadde ürün alış planlarınızı ve satış planlarınızı alt üst edebilir. Bu durumda önleminiz ne olacaktır? Ürünü ya da hizmeti nasıl tanımlıyorsunuz? Bu konu da önemli bir konudur. Girişimci kişi herhangi bir ürün üreterek seri satış mı yapacaktır, yoksa kuaför, berber gibi ya da kafe gibi hizmet mi sunacaktır. Bu konuda net bilgiler verilmelidir. Ayrıca olacağı işletmenin coğrafi konumu önemlidir. işletmenin yer seçimi, müşteriye ulaşmak açısından en önemli konudur.

Ürün ya da hizmetin müşteriye ulaşım kanalları neler olacaktır?

Ayrıca müşteri ürün ya da hizmetin tanıtım planında hangi noktada devreye girecektir? Bunların belirtilmesi önemlidir. Dördüncü bölümde de üretim hizmet sunum sürecinin aşamaları açıklanır. Bu kısımda iş akış şemasının oluşturulması gerekir. Başta kim vardır onun altındaki kademelerde kimler bulunacaktır muhasebe departmanı teknik servis departmanı ya da Lojistik Destek departmanları varsa tablo halinde ifade edilmelidir. Bu sunum sürecinde gerekli olacak olan standartlar ruhsatlar belgeler ve izinler hakkında bilgi verilmelidir. 5. bölümde organizasyonun şemasına yer verilmelidir. Çalışacak elemanların, hangi görevleri yapacağı belirtilmelidir. Yine 5. bölümde personelin niteliği sorumluluk ve görevleri hakkında kısa bilgi verilmelidir. A kişisi şu işten sorumlu olacaktır, B kişisi bu işten sorumlu olacaktır gibi… 6. Bölümde ise finansal plan oluşturulmalıdır! Mesela iş kurma sürecinde eğer üretim yapacaksanız, makine -teçhizat ve ofis, tamirat tadilat bakım onarım işleri için gidecek parayı, depozito masrafları ve bütün aklınıza gelebilecek giderlerin finansal planda yer alması harcamaların toplu olarak bir sayfada bulunması gerekir. Bundan sonraki sayfada işletme giderleri belirtilmelidir ki bu giderler; hammadde, işletme malzemesi, elektrik, doğalgaz, telefon kira yakıt haberleşme giderleri, su giderleri, personel giderleri, bakım onarım giderleri, beklenmeyen giderler olarak teker teker adlandırılmaları ve karşısına tutarlar yazılmalıdır. yine 6. bölümün en önemli cevap verilmesi gereken sorularından biri ; firmanın aylık gelirinin ne olacağıdır. Gider ve gelirlerin yaklaşık tutarı ne olacaktır? 1 yıllık tablo oluşturularak gelir gider farkı belirtilecektir!

Şirketin Kar Etmeye Başlama Süreci

Bir sonraki sayfada şirketin ne zaman kar etmeye başlayacağı belirtilir ki en sevilen nokta burasıdır. Firma, kazanç sağlamaya başlar ve borçlarını öder, vergisini ve işçi masraflarını karşılar hatta kar etmeye başlar. Bu vizyon hakkında bir tablo oluşturulacak ne kadar sürede ne kadar ürün –hizmet satılacağı, alış ve satış miktarı ve fiyatı belirtilecektir. Girişimci, birinci ay şu üründen şu kadar üreteceğim ve şu kadara mal ettiğim ürünü şu kadar fiyata satacağım diye belirtmelidir. Yine 6 bölümün bir sonraki sayfasında girişimcinin sahip olduğu özkaynaklar veya alacağı borçlar krediler KOSGEB desteği ayrımını yaparak bir tablo halinde sunulmalıdır. Böylece kişi finansman kaynağını net olarak ortaya koyacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi sadece KOSGEB hibe ve kredilerinden yola çıkarak bir işletme kurulamaz, kesin olarak bir öz sermaye gerekir. Bu sermayeyi elde etmek için ortaklarınızdan istifade edebilirsiniz ya da banka kredileri veya ailenizden belli bir sermaye elde edip ortaya koymanız gerekir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

2