Kredi Almanın Yolu

Kefil Olan Kişiye İcra Haciz Gelir mi?

29.05.2020
854
Kefil Olan Kişiye İcra Haciz Gelir mi?

Kefil birçok konuda borçlunun borca girerken ben buna güveniyorum dediği ikinci şahıslardan oluşur. Kefillik oldukça önemli konulardan biridir. Sizin kefil olduğunuz kişi borçlanırken size ona kefil olmuşsanız bir nevi kendinizi borçlanmış sayın. Kefile bu konuda bazı bilgiler vermek gerekirse kefilin bilmesi gerekenler şöyledir.

Kefillik Konusunda Dikkat Etmeniz Gerekenler

İçindekiler

Borçlu paranın tahsil edilmesinden yani ödenmesinden asıl sorumlu olan kişidir. Kefil her ne kadar 2. Planda gibi dursa da borçlu borcunu ödemediğinde kefil olan kişi ön plana çıkar. Kefil olacağınız kişinin bu borcu ödeyip ödemeyeceğini bilip kefil olmalısınız. Çünkü bu borçlu borcunu ödemezse alacaklılar bu kişi hakkında hukuki işlem başlatır. Bu işlemin sonucun da kendinizi borç öderken bulmayın.

Borcun Kefilden Alınması

Oluşmuş olan bir borcun takip işlemine ilk başta asıl borçludan başlanır. Borçludan borcunu ödemesi için belli süreler tanınır. Borçlu bu süreler içerisinde borcunu ödeyemez ve bu konuda da bilgi vermez ise bu durumda borçlunun adına icra takip işlemi başlatılır.

Takip işleminden sonra icra işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem gerçekleştirilirken borçlunun mal varlığına birikimine ya da başka bir yerde malının olup olmadığına bakılır. Varsa borcun tahsil işlemi bu varlık üzerinden gerçekleştirilir. Ancak borçlunun herhangi bir ödeyecek durumu yoksa bu sefer takip işlemi kefile yönelir.

Kefilin Takip İşlemi

Kefil olan kişi için bu borç haberdar edilir ve kefile asıl borçludan borcun tahsil edilemeyeceğini o yüzden tahsil işleminin kendisinden gerçekleştirileceği bildirilir. Daha sonra kefile belli süreler tanınır. Süreler geçmeden borcu ödeme işlemi yaparsa kefil bu durumdan kurtulur. Ancak mahkemenin ve icra dairesinin verdiği süreler içerisinde kefil borcu ödeyemez durumda gözükürse bu sefer kefil için icra takibi devam eder.

Yasal takip işleminin bitiminden sonra icra takibi devreye girer ve kefilin evine, mal varlığına, maaşına haciz koyulabilir. İcralık olan kefil icra yönüyle borcunu ödemek zorunda kalır. Yani kefil asıl borcu borcunu ödemediğinde hem icralık hem de icra yoluyla haciz işlemine dâhil edilir. Kefil alabilirse asıl borçludan rücu işlemi yapabilir.


Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.