Kredi Almanın Yolu

İcra Dosyası Kapatma Dilekçe Örneği ( İcra Dosyası Nasıl Kapatılır)

08.10.2020
576
İcra Dosyası Kapatma Dilekçe Örneği ( İcra Dosyası Nasıl Kapatılır)

Kişi çeşitli kurum ve kuruluşlar ile şahıslara olan borçlarından dolayı icraya verilerek haciz işlemlerine başlayabilir. Burada icraya başvuru sonrası borçluya bir tebligat gider ve buna göre kişiden borcun ödenmesini yoksa itirazı gibi hususlar bulunur. Borcun ödenmesinde asıl alacaklı ile icra müdürlükleri arasında iletişim bozukluğu olduğu zamanlarda icra borcu kapansa dahi bu durum icra müdürlüğündeki dosyaya işlenmez ve haciz işlemi için devam eder. Bu aşamada borçlu olan kişi haciz ve icra işlemlerinin sonlandırılması için borcun ödendiğine dair bir dilekçe ile ilgili icra müdürlüğüne başvurması gerekir. Burada kişiler teknik olarak hızlı olması ve doğru olması açısından icra dosyası kapatma dilekçe örneği arayışına girer. Farklı icra dilekçeleri yazılabiliyor olsa da sizlere bir örnek ile kolaylık sağlamak istedik.

İcra Dosyası Kapatma Dilekçesinde Neler Olmalı?

Yazacağınız dilekçede bazı bilgilerin eksiksiz doldurulması önemli. Örneğin icra dosyasının numarası doğru yazılmalı ki başka dosyalarla karıştırılmasın. Teknik olarak bu karışıksız söz konusu olmasa da sizler doğru olması için sağlıklı başvuru yapmalısınız. Bu aşamada borcunuzla ilgili olarak TC numaranız, isminiz de önemli tabi.

Okunmalı : İcra Dosyası Nasıl Kapatılır?

İcra Dosyası Kapatma Dilekçe Örneği

….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO .2020 – ….

İcra Müdürlüğünüzde bulunan …. Esas sayılı icra takip dosyasında belirtilen borca ait ödemeler Müdürlüğünüz dışında doğrudan ilgili kişiye ödenmiştir. Söz konusu borçların ödendiğine dair bilgi ve makbuzlarım dilekçem ekinde sunulmuştur. Söz konusu dosyadaki hacizlerin fekkini ile birlikte ilgili idare ve yerlere müzekkere yazılarak icra dosyasının işlemden kaldırılmasını arz ederim.

Adı  Soyadı

Tarih

İcra dosyası kapatma dilekçesi borçlu olan kişi tarafından yazılmalı ve söz konusu ilgili icra müdürlüğüne teslim edilmeli. Ayrıca bu teslimat için elinizde bir dayanak olması mantıklı bir adım olabilir. İcra müdürlükleri aldıkları dilekçeleri kayda alarak bir numara verir. Bu numaranın elinizde olması teslim açısından önemli. Zira ileriki dönemde sizin bilginiz dışında bir haciz işleminin başlamasını önlemek adına da önemli.

İcra dosyası ödenerek kapatıldığında alacaklı olan taraf aslında bu borcun ödendiğine, kaldırıldığına dair dilekçe verebilir. Bu aşamada borçlu olan tarafın bir şey yapmasına gerek yoktur.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.