Kredi Almanın Yolu

İcra Borcunu Kefil Öder mi?

06.11.2022
677
İcra Borcunu Kefil Öder mi?

Kişiler yakın ve güvenilir bildikleri dostları için bilinçsiz şekilde veya düşünmeden alınan kredi borçları için kefil oluyor. Bu kefillik sonrası borcu ödenmeyen kredinin ödenmesi için banka kefillere başvuruyor. Bu gibi durumlarda icralık olma söz konusu. Kefile gelen borç tebligatı sonrası sorumuz icra borcunu kefil öder mi oluyor.

Kefilin Borçlarda Olan Sorumluluğu

Daha önce başınıza gelmeyen bu husus için kısaca şunu söyleyebiliriz. Asıl borçlu kadar kefil olan kişi de borçlardan sorumludur ve asıl borçlu ödemediği zaman alacalının icra yoluna başvurması icra, avukatlık ve dosya masraflarının tamamını kefil öder. Yani sizler birisine banka ve diğer hizmet borçlarında kefil olmanız halinde asıl borçlu gibi tüm yükümlülükleri kabul etmiş olursunuz.

Kefil Gelen İcraya İtiraz Edebilir mi?

Kefilliğinizden dolayı icra gelmişse bu kefilliğinizin yasal olduğunu, borcun olduğunu biliyorsanız itiraz söz konusu olmaz. Başvursanız da itirazınız reddedilir. Çünkü borcun altına koymuş olduğumuz imza ile tüm yükümlülükleri kabul etmiş olursunuz. Bu durumda itiraz etmeniz yasal olarak hak olsa da borcun olduğunu bilerek itirazda bulunmanın yasal yükümlülükleri ve cezai müeyyideleri bulunur.

Kefil Borcun Ne Kadarına Sorumludur?

Kefillikte asıl borçlu gibi sorumlu tutulmanıza rağmen özellikle kredi alımlarında imzalanan sözleşmelerin içeriği önem arz eder. Bu anlamda kefil imzalamış olduğu kredi sözleşmesini yakından incelemesi gerecektir. Sözleşmenin geçerlilik süresi, alınan kredi ve sözleşmede belirtilen tutarlar ile limitler önemli bir husus. Bunun yanında ödemesi biten kredinin üzerinden tekrar aynı kefil sözleşmesi ile çekilen imzalar söz konusu edilebilir. Buradaki sözleşmeye yeni imza gerek duyulmadan yapılan işlem söz konusudur. Yani borcun bitimi ile yeni kredilerin alımı bir döngüsel hareket olarak kabul edilir. Burada kefil süresiz bir sözleşmeye imza atmışsa bu kefilliğinden dönmek için noterden yeni bir protokol göndererek sözleşmenin iptali ile kefillikten vazgeçtiğini bildirmesi gerekir. Aksi takdirde kişi defalarca sizin kefilliğiniz ile kredi çekimi yapabilir. Burada imzaladığınız sözleşmedeki azami tutarlar üzerinden kefil sorumludur.

Kefil Borçluya Dava Açabilir mi?

Kefil, alacak ve borçlu işlemleri Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Burada kefil olunan borç, sözleşme nedeni, ödemeler, ödemelerde süre ve diğer hususlarda ince bir ayrıntı bulunur. Bu ayrıntıya daha sağlıklı kavuşmak ve cevap verebilmek için ilgili sözleşme şartları ve oluşturduğu durumlar incelenmelidir. Bu nedenle hukuksal olarak daha profesyonel bir destek alınması gerekir.

Kefil Borçtan Nasıl Kurtulur?

Kefilin söz konusu borçlardan kurtulmasında tek neden asıl borçlunun borçları ifa etmesi. Yada bunun dışında kefil kendisi ödeyerek kurtulabilir. Eğer borçtan dolayı kendi sorumluluğu olmadığını düşünüyor ve sonuçta böyle bir karar çıkacağına inanıyorsa mevcut borçla ilgili olarak hukuki yönden gerekli itirazlarını yapar.

Kefilin Evine Haciz Gelir mi?

Oluşan borcun ödenmemesi neticesinde alacaklı asıl borçlu gibi kefile de icraen haciz kaldırabilir. Bu haczin oluşması mevcut mal varlıkları üzerine yapılır. Yani alacaklı hem borçluya hem kefile haciz kaldırabilir. Burada borçla ilgili olarak asıl borçlu yükümlülüklerini yerine getirmediğinden hapis cezası alabilirken kefil için yaptığı kefaletten ötürü hapis cezası almaz.

Asıl Borçlu Dururken Kefile İcra Gelir mi?

Borçlu kendisine ait borçlarını ödemekten imtina edebilir. Bu durumda alacaklı hem borçluya hem kefile icra için başvurabilir. Burada asıl borçlunun üzerinde bir mal varlığı ve geliri bulunmuyorsa kefil için icra söz konusu olabilir. Nitekim özellikle bankalar borçların ödenmemesi neticesinde direk kefile ulaşarak borcun ödenmesini talep etmektedir.

Muhtemel arayış içerisinde olmanızın nedeni olmuş olduğunuz kefillik ile borcun ödenmemesidir. Bu anlamda söz konusu borca ait protokol şartları gerekli icra borcunu kefil öder mi sorumuzun cevabı evet olacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

2