Kredi Almanın Yolu

İcra Borcu Ödendikten Sonra Haciz Dosyası Nasıl Kapatılır?

01.07.2020
405
İcra Borcu Ödendikten Sonra Haciz Dosyası Nasıl Kapatılır?

Bir alacaklı borçludan alacağını alamadığı takdirde bir avukat vasıtası ya da avukatsız da olarak icra takibine başvurabilir. Bu takip esnasında alacaklıdan tüm harçlar da alınır. Takiple birlikte avukat varsa avukatın ücreti de buna eklenir. Borçlu kimse ilgili borcun dışında faizler, masraflar, vekâlet ücretleri, harçlar; hepsinden mesuldür. Borcunu ödemek için ve dolayısıyla dosyanın kapanması için borçlunun icra müdürlüğünce hesabın çıkarılmasını ve tüm borcunu ödemesi halinde dosya ile ilgili hukuki anlamda sorumluluğu sona erer. Daha sonraki aşama meğer hacizli malları varsa bunlar üzerindeki haczin kaldırılması için talep başvurusunda bulunması yeterlidir.

Alacaklı-Borçlu-Avukat Süreci

Alacaklı borçludan ilgili borcu tahsil etmek için bir avukat yardımıyla çözüme ulaşmasını talep edebilir. Bundan sonrasında artık işlemler avukat ve borçlu arasında ilerler ve alacaklıya bilgiler verilir. Borç tamamen kapandığından dilekçe yazılarak dosyanın kapanması talebi icra müdürlüğüne teslim edilir.

Okunmalı. İcra Takibi Nedir?

Alacaklı borçludan alacağını tahsil edemediğinde icra takibine başvurur. İcra dairesine borcun takibi için teslim edilen dosya artık bir icra dosyası adı altında işlemdedir. Başlayan bu süreç icra dosyasının infazı ile sonuçlanır. Yani kapanması ile biter. Alacaklı-borçlu arasında ilgili borç için avukat ile görüşmelerde haricen tahsilat yoluna da gidilebilir. Borç tamamen ödendiğinde dosyanın kapatılması için talep icra müdürlüğüne verilir. Dosyadaki borçtan alacaklı feragat ederse dosya resmi olarak da kapanır. İcra dosyasının kapatılması için icra dairesine gidip dosyanın kapak hesabının yapılması gereken yoldur.

İcra Dosyasının Kapatılması Kontrolleri

İcra dairesine yapılan dosya kapatılmaları e-devlet aracılığı ile kontrol edilebilir. Kapatılan dosyalar burada görülür. Kapatılma esnasında eğer alacaklıya borç haricen ödenmişse mutlaka bir ibraname alınmalıdır. Alacaklı ya da avukatı haricen yaptığı tahsilâtı bildirmek zorundadır zira tahsil harcı borçlu tarafından kapatılması gereken bir ödemedir. Eğer bu harç ödenmezse e-devlet üzerinde dosya kapanmış görünmez. İki taraf arasında başlayan belirli bir borcun ödenmemesi hali ile başlayan icra takibi süreci ve beraberinde eklenecek haciz işlemleri ile zorlu aşamalar yaşanır. Bazen bu işlemlerle borçlu ciddi mağdur hallere düşebilmektedir. Ancak borçlunun bu tür işlemlerde bilmesi gereken şey borcun ödenmesi ile dosya takibinin ya da icranın kalkmadığıdır. Tüm detaylar dikkatlice araştırılıp e-devlette görülene kadar kontrol altında tutulmak zorundadır.

Okunmalı : Banka Borcundan İcra Geldi Ne Yapmalıyım?

Taşınmazlar için İpotek İşlemi

İcra dâhilinde taşınmazlara konulan hacizlere bu dönemde ipotek konulur. Bu ipoteklerin kaldırılması da borç ödenmesinden sonra gerçekleşen aşamadır. Borcun tamamı ödendikten sonra alacaklı ipoteği kaldırma girişiminde bulunur. Eğer ipotek taşıtlara konulmuşsa sistem üzerinden hemen kalkar ancak ev gibi taşınmazlara konulmuşsa bu süre 2 haftayı bulabilmektedir. İcralık olunduğu zaman; icra belgeleri varsa hacze dair belgeler, tüm ödemeler, tüm harç belgeleri ve harçların ödeme belgeleri özenli bir şekilde saklanmalıdır. İcra dosyalarının kapatılmış olmasından emin olma hususu vardır ki;  bu peşinden koşulması gereken bir noktadır. Kapatılan sanılan dosya açık kalıp ileri ki dönemlerde ciddi sorunlara yol açabilir. Borçlu kişi malları üzerindeki hacizlerin kapatıldığından dosyadaki borcu ödeme ile bitti sanması düşüncesine kapılmamalı, bu durumdan emin olunmalıdır.


Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.