Kredi Almanın Yolu

Hacizli Arabanın Üstünden Haczi Nasıl Kaldırabilirim?

12.11.2019
615
Hacizli Arabanın Üstünden Haczi Nasıl Kaldırabilirim?

Üzerinize kayıtlı aracınızın kaydına haciz şerhi konulmuş olması halinde, konulan bu haczin nasıl kaldırılacağına ilişkin alternatif yollar mevcuttur. Seçenekleri alt başlıklar halinde sıralıyoruz. Siz de içinde bulunduğunuz duruma uyan yollardan bir veya birkaç tanesini deneyerek, aracınız üzerindeki haczin kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.

İcra Takibinin Borçlusu Sizseniz

İcra takibinin borçlusu sizseniz, borcu kabul ediyorsanız ve ödeme niyetindeyseniz, hakkınızda icra takibi başlatan icra müdürlüğüne veya aynı şehirde değilseniz bulunduğunuz şehirdeki icra müdürlüğüne başvurarak, alacaklıya borçlu olduğunuz miktarı, işlemiş olan faizi ve icra takip dosyası sebebiyle yapılmış olan harç, vekalet ücreti vs. gibi masrafların tamamını ödeyerek icra takibinden kurtulabilirsiniz.

Borcun tamamının ödenmesiyle icra takip dosyası infaz olacak ve mevcut hacizler kendiliğinden kalkacaktır. Bütün borcu ödemiş olmanıza rağmen haciz hala kaldırılmamış ise icra takibinin yapıldığı icra müdürlüğüne, alacaklıya veya varsa alacaklı vekiline başvurmalısınız.

Alacaklı İle Anlaşma

İcra takibinin borçlusu sizseniz ve borcu ödemeyi kabul ediyorsanız, alacaklı ile görüşüp borcu ödeme koşulları üzerinde bir uzlaşmaya varabilirsiniz. Bu durumda, alacaklı veya varsa vekilinin talebiyle aracınız üzerindeki haciz şerhi kaldırılabilecektir.

Haczin Düşmüş Olma İhtimali

Yasal koşulları yerine getirilmiş bir icra takip dosyasında, alacaklının veya vekilinin talebiyle, borçlunun mallarına haciz konulabilir. Araçlar için talep edilen haciz işlemi, aracın trafik sicil kaydı üzerine haciz şerhinin düşülmesiyle tatbik edilir. Araç kaydına haciz konulduktan sonraki 6 ay içerisinde, alacaklı veya vekili tarafından satış talep edilmeli ve satış talebinden sonraki 2 ay içerisinde de satış işlemleri neticelendirilmelidir.

Hakkınızda yapılan icra takip dosyasını inceleyerek, haczin ve satış işlemlerinin yasal süreler içerisinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol etmelisiniz. Süresi içerisinde işlemlerin gerçekleştirilmemiş olması halinde, haciz düşer. Bu durumda, hakkınızda icra takibi başlatan icra müdürlüğüne bir dilekçe yazarak başvuruda bulunmalı ve düşen haczin kaldırılmasını talep etmelisiniz.

İcra Takibinin Borçlusu Siz Değilseniz

İcra müdürlüğü çalışanlarının hatayla, borçlusu olmadığınız bir icra dosyasından, aracınızın kaydına haciz şerhi koyması ihtimali mümkündür. Bu durumda, kayıtlardan haciz şerhinin konulmasını isteyen icra müdürlüğü ve mümkünse dosya numarasını öğrenerek, bu icra müdürlüğüne başvurmalısınız. Sizden bir dilekçe yazmanız istenebilir. Durumunuzu izah eden kısa bir dilekçe yazarak aracınız üzerine konulan haksız haczin kaldırılmasını talep etmelisiniz.

Borcu Ödemekten Kaçınacağınız Sebepleriniz Varsa

Hakkınızda başlatılan icra takibinde yazılı borcun, size ait olduğunu kabul etmekle birlikte, borcun ödenmeyeceğine ilişkin itirazlarınız varsa, bu durumda, durumunuzun tespitini isteyen bir dava açmalısınız. Diğer tüm yasal koşulların yerine getirilmiş olduğu bu tür bir davada hâkim, borcun belirli bir yüzdesini teminat göstermeniz halinde aracınız üzerindeki haczin kaldırılmasına karar verebilecektir. Böyle bir durumda, hukuki yardım alabileceğiniz bir uzmanla çalışmanız faydalı olacaktır.

Hacizli araçlar ve diğer hususlardaki merak ettiklerinizi lütfen aşağıdaki yorumlar bölümüne yazın.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.