Kredi Almanın Yolu

Boş Senet Nasıl Doldurulur?

Boş Senet Nasıl Doldurulur?

Senet, bir borçluluk halinde alacaklı kişiyle borçlu tarafınca imzalanmakta olan kıymetli ve hukuki bir dayanağa bağlı olan evraktır. Bu senetlerdeki en önemli unsur ise geçerliliği sadece ulusta değil, uluslararası geçerliliğinin bulunmasıdır. Bir senet kimin ismine düzenlendiyse eğer onun düzenleyen kişiye karşı hakkı mevcut olmaktadır. Borçlu ve alacaklı arasında hazırlanmış olan ve düzgün bir şekilde doldurulmadığı zaman hiç bir hükmü olmayacak olup, senetlerin nasıl doldurulması gerektiği, nelere dikkat edilmesi gerektiği, boş senet doldurulurken dikkat edilmesi gereken püf noktalar hakkında sizlere bu yazımızda bilgi vereceğiz.

 • Ödeme Günü; Senet karşılığında hazırlanmış olan borcun borçlu tarafınca hangi gün ödenecek olduğu konusunda yazılacak olan yerdir. Burasının boş kalması halinde alacaklı istediği zaman alacağını tahsil etme hakkına sahip olmaktadır.
 • Türk Lirası : Borç miktarının yazılacak olduğu kısımdır. Çok önemle belirtmek isterim ki borç miktarı yazılacak olduğu esnada ## işaretleri ile borç miktarının sağı ve solu kapanmalıdır. Çünkü rakamın değiştirilme durumu söz konusu olabilmektedir.
 • Kuruş : Eğer alacak olduğunuz borç tam rakam değilse küsuratlı bir şekildeyse o küsurat miktarını buraya yazıyorsunuz.
 • Senet No : Bu alanın doldurulması zorunlu değildir. Genelde şirketler tarafınca portföy numarasının takibinde kolaylık sağlanmakta olduğu için kullanılmaktadır.
 • Okunmalı : Senete atacağım imza karşılığı borç para kredi alabilir miyim?

 • Bu bölümün doldurulması kişi yada kuruma göre değişkenlik göstermektedir. Kişiye ait bir senet ise eğer Muharrer senedimin şeklinde yazılması gerekir. Senet şirket senediyse eğer o zaman Muharrer Senedimizin şeklinde yazılması gerekiyor.
 • Senedin üst bölümünde yer alan ödeme günü tekrar bu bölüme yazılmaktadır.
 • Borçlu kişinin ismi ve soyadının yazılacak olduğu yer vardır.
 • Borç miktarının yazı ile yazılması gereken bir bölüm vardır.
 • Eğer borç kuruşlu bir şekildeyse kuruş tutarı Türk lirası yazısından sonra yazı ile de yazılmalıdır.
 • Borcu olan kişinin ödeyeceğim, şirket olan kişinin ise ödeyeceğiz şeklinde yazması gerekir.
 • Nakden ve Malen yazılacak kısım vardır.
 • Borçlunun borcunu ödemediği zamanda hangi ilin mahkemelerine borcun tahsili için dava açılacak olduğu anlamına gelen kısım vardır. Buraya genelde senedin hazırlanmakta olduğu ilin ismi yazılmaktadır.
 • Bir diğer kısımda borçlu kişiyse eğer eylerim, şirket ise eyleriz şeklinde yazmalıdır.
 • Borçlu kişinin adı, soyad, TC kimlik numarası ve adres bilgilerinin girilecek olduğu yer vardır.
 • Bir diğer kısımda ise borçluya kefil olacak kişinin adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adres bilgilerinin yer aldığı yer vardır.
 • Senedin düzenlenmekte olduğu tarih bölümü vardır.
 • Borçlu kişinin imzasını atacak olduğu kısım vardır.
 • Kefilin imzasını atacak olduğu kısım vardır.

Yukarıda işlemleri sırası ile sizlere belirterek sunduk. Umarım yararlı bulursunuz.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.