Kredi Almanın Yolu

Bireysel Tüketici Kredisini Ödemezsem Ne Olur?

30.06.2020
402
Bireysel Tüketici Kredisini Ödemezsem Ne Olur?

Bireysel tüketici kredisi bankalardan bireysel gerçek kişi olarak ihtiyaç durumunda talep edilen kredilerdir. Bu krediler alınırken banka tarafından borçluyla birlikte  kredi ödeme tarihlerinin belirlenmesi ile bir ödeme planı çıkarılır. Krediyi alan birey belirlenen o tarih kapsamında aylık ödemesini yapmak zorundadır. Eğer bireysel tüketici kredisi ödenmezse bankalar nezdinde önce idari takip sonra da yasal takip başlatılır. Aynı zamanda bankalar nezdinde kara listeye girilir. Yasal takip öncesinde 90 günlük bir süre verilir eğer bu süre zarfında borç kapatılırsa gecikme faizi de buna katılarak ödeme istenir.

Tüketici Kredisi Ödenmezse İhtar Çekilmesi

Bireysel tüketici kredisinin ödenmemesi halinde borçluya banka tarafından ihtar çekilir. Gecikme faizi ve ihtar ücreti de borca yansır. İhtar gecikmenin 54.gününde olur. Eğer borç ödenmezse bu sefer idari takip başlar.

İdari takip süreci ise borcun ödenmemesi  ya da borcun yapılandırmaya gidilmemesi halinde  artık borç avukata devredilir. Yani yasal süreç başlamış olur. Yasal süreçle birlikte borçlu artık Merkez Bankasının kara listesindedir yani kredi alma sicili bozulmuştur. Bu borç ödenmiş olsa dahi 5 yıl boyunca kredi alamaz, banka hesapları bloke olabilir, maaşın bir kısmına el konulabilir ya da icra başlatılır. Bu durumlarda en iyi seçenek borcun yapılandırılmasıdır. Böylelikle borcun vadesi uzatılır taksitler ödenebilecek düzeylere getirilir ve böylelikle her şey düzene sokulur.

Kredi Borcu Ödenmediği Zaman Faiz Uygulaması

Yasal takip dâhil olmak üzere kredi borçlarının geç ödemelerinde dahi gecikme faizi uygulanır. Kredilerin geç ödenmesinde yasal takip süreçleri dâhil olmak üzere gecikme faizi üzerine başka bir faiz uygulanmaz. Yani faiz sadece anapara üzerindendir.

Ödenmeyen ya da ödenemeyen bireysel tüketici kredilerindeki her aksamada kredi notunun düşmesi çok daha hızlı olur. Bu süreçte borçlu ile banka arasında anlaşma yoluna gitmek zor olur. Yani borçlunun kredi notunun düşmesi aslında bankanın tamamen inisiyatifinde ilerleyen bir durumdur. Bu noktalara gelmeden, ödemelerde bozulmalara başlamadan, banka ile farklı bir ödeme planı kapsamına girilmesi çok daha mantıklı bir karar olacaktır.

 Farklı Bankalardan Kredi Alınarak Kredi Borcu Kapatılır mı?

 Farklı bankalardan kredi alınarak kredi borcunun kapatılması şansı vardır. Ancak her zaman önerilen şey kredilerin tek bir çatı altında olması gerekliliğidir.

Kredi ödemelerinden nedenli yasal işlem başlaması halinde borçlunun banka hesaplarına haciz konulabilir. Maaş hesabının sadece %25’ine haciz gelebilir. Kredi borcu ödenemezde taşınmazlara da haciz konulma olabilir. Haciz konulabilecek taşınmazlar; kıymetli evraklar, antikalar, değerli taşlardır. Kredi borcunun ödenmemesi hallerinden krediye kefil olanın tüm borcu üstlendiği yasal olarak bilgi altındadır. Üst üste iki kredi ödenmemişse kefil bundan mutlaka bilgi sahibi olur. Kefile de hacizler gelebilir. Bütün bu durumların yaşanmaması adına ödemeler gecikse dahi banka ya da avukatla anlaşma yoluna gidilmelidir.


Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.