Kredi Almanın Yolu

Bankada Borsada Temerrüt Nedir?

10.01.2020
434
Bankada Borsada Temerrüt Nedir?

Olan borcun tamamının istenmesi olarak tanımlayacağımız Temerrüt için borçlunun borcunu ifa etmekten imtina etmesi gerekir. Özellikle banka kredileri ile alınan borçlarda yapılan iki taraflı sözleşme neticesinde borçlu borcunu ödememekte direnmesi sonrası kişiye çekilen ihtarname ile borçlu olan kimse temerrüde düşmüş olur. Bu durum da borcun üstüne faiz ekleneceği anlamına gelmektedir.

Temerrüt Nedir?

İçindekiler

Öncelikli olarak temerrütün ne olduğunu bilmemiz gerekir, Temerrüt, herhangi bir sebebe dayalı kalmaksızın borçları ödememekte direnme anlamına gelir. Temerrüt aynı zamanda hukuka ayrı bir durum olarak da bilinmektedir.

Bankada Temerrüt Nedir?

Bankada temerrüt işlemi kişinin borunu ödemesi gerektiği zaman zarfı üzerinden 90 gün geçmiş olması veya herhangi bir gecikme halinde dikkate alınmadan kişinin borcunu ödemeyecek olduğu kanaat getirilmesidir. Bu işlemin temelinde temerrüt kelimesi yatmaktadır. Temerrüt, kişinin borcunu ödemeyecek veya üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmeyecek olması anlamına gelmektedir. Buradan hareket edilerek banka temerrüt işleminde kişinin banka borçlarını ödemeyecek olduğu durumu olmasıdır.

Bankada temerrüt ifadesinin tanımında yer alan 90 günlük bu süre ayrıntısı, ilgili hukuki mevzuattan kaynaklanmaktadır. Bankalarda yer alan idari ve yasal takip süreci işlemlerini başlatabilmesi için en az 3 dönem yani bu da 90 gün yapılmamış olması gerekmektedir. Bu süre zarfı geçmeden kişinin borcunu ödemeyecek olduğu kanaatinin oluşması için ekstra bir nedene ihtiyaç vardır. Buda banka tarafından kendi iradesi ile durduk yere böyle bir karar vermesi söz konusu değildir. Bu yüzden 90 günlük bekleme süresi oldukça önemlidir.

Bankada Temerrüde Düşmek Nedir?

Temerrüt daha çok tek başına değil, temerrüde düşmek şeklinde kullanılan bir terimdir. Temürrüde düşmekle beraber iflas etmek anlamına gelinmemelidir. Kişinin bu dönemde yer alan borcunu ödeyememesi anlamına gelmektedir. Ancak bankada temerrüde düşmek ifadesiyse kişinin artık borcunu ödemesinin söz konusu olmadığı anlamına gelen bir tabirdir. Bu yüzden bankalar genelde bu tarz durumlar için hızlı bir şekilde idari ve yasal takip işlemi başlatmaktadır. Bu şekilde icra süreci de işleme girmektedir. Bankanın bunu yapmasının asıl sebebi, kişinin borçlarını sadece bu dönem değil, genel olarak ödeyebilecek durumunun olmadığına inanması ve borçları yasal süre sonunda icra yolu ile almasına neden olmaktadır.

Borsada Temerrüt Nedir?

Verilmekte olan bu taahhütlerin olduğu zamanlarda ödemelerini yapamayacak olan borçlunun veya daha öncesinde belirlenmiş olan süre zarfında yer alan menkul kıymetlere ait teslimat işlemlerini yerine getirmemiş olan borsa üyesinin borcuna eklenmesi ön görülen faiz ise temerrüt faizidir. Borsa içerisinde gerçekleştirilecek olan işlemler sonrasında, teminat açığı bulunan hesaplara Takasbank tarafınca “teminat tamamlama çağrısı” yapılmaktadır. Bu çağrıdan sonra belirtilen süre içerisinde yerine getirilmemesi halinde müşteri hesabı temerrüde düşmektedir. Bu süre zarfında teminat açığı birinci temerrüde düşürülür ve bu borsa üyesine karşı İMKB Repo ile Ters Repo Pazarı’nda veya TCMB Bankalararası Para Piyasası içerisinde oluşmuş olan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranları üzerinden en yüksek olanının bir katı oranı şeklinde temerrüt faizi uygulanmaktadır.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.